?>

Ferge Zsuzsa

in english

Ferge Zsuzsa
szociológus

Ferge Zsuzsa 1931-ben született Budapesten. 1953-ban szerez Közgazdaságtudományi egyetemi diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Közgazdaságtudományi diplomája (1953) mellett a statisztika, szociológia, szociálpolitika terén működött. Fő érdeklődési, kutatási és tanítási területei a társadalmi struktúra, társadalmi egyenlőtlenségek, oktatás-nevelés, szociál-és társadalompolitika, szegénység, az átalakulás társadalmi hatásai. A kandidátusi cím (1968) és doktori cím (1982) után 2002 óta a MTA rendes tagja. Tagja az Európa Akadémiának, a European Academy of Yuste-nak, az Edinburgh-i Egyetem díszdoktora. 1995-ben Széchenyi-díjat, 1996-ban Pro Urbe-díjat, 2001-ben Hazám-díjat, 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést, 2007-ben Nagy Imre érdemrendet, 2010-ben Európai polgár dijat, 2011-ben a Magyar szociológiai Társaság életműdíjat, 2017-ben Lukács György díjat és Mensch díjat kap. 1953 és 1968 között a KSH munkatársa, 1960-tól a Rétegződéskutató osztály vezetője. 1968 és 1988 között MTA Szociológiai Kutató Intézete, Társadalompolitikai osztály vezetője, tudományos főmunkatárs. 1988 és 1996 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Szociálpolitika Tanszék vezetője, 1996-tól ugyanitt egyetemi tanár, 2001-től Professor Emeritus. Több külföldi egyetemen tanított. 16 könyv szerzője, ugyanennyi szerkesztője, mintegy 300 magyar és külföldi tanulmány szerzője. Számos civil szervezet alapítója, tagja, vezetője volt. 2005 és 2011 között a gyerekszegénység elleni munkában vesz részt, az MTA Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program Iroda vezető szakértője volt. Az Irodát (ami a programot fejlesztette, alkalmazta és a segítőket képezte) 2011-ben a kormányzat megszüntette.