?>

Ferge Zsuzsa

in english

Bibliográfia

A bibliográfia nem teljes, bővül. Alább a már feldolgozott művek. Kattintson ide további adatok megtekintéséhez.

Könyvek magyar nyelven

Társadalmunk rétegződése : elvek és tények / Ferge Zsuzsa
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969 .- 346 p.
Az ipari munkásnők munka-és életkörülményei / Ferge Zsuzsa, Turgonyi Júlia
Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1969 .- 103 p.
A pedagógusok helyzete és munkája : Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Kutató Intézet vizsgálata / Ferge Zsuzsa, Gazsó Ferenc, Háber Judit, Tánczos Gábor, Várhegyi György
Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1972 .- 288 p. .- (Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének kiadványai, ISSN 0324-7767)
Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága / Ferge Zsuzsa
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1976 .- 105 p. .- (Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat, ISSN 0324-3125 ; 4.) .- ISBN 963-05-0718-8
Pedagógusok és tanulók a szakmunkásképzésben : a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Intézet vizsgálata / Ferge Zsuzsa et al.
Budapest : MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1976 .- (Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének kiadványai, ISSN 0324-7767) .- ISBN 963-01-0696-5
Társadalompolitikai tanulmányok / Ferge Zsuzsa
Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1980 .- 425 p. .- (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463 ; Új folyam) .- ISBN 963-280-879-7
Társadalmi újratermelés és társadalompolitika / Ferge Zsuzsa
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982 .- 416 p. .- ISBN 963-221-143-X
Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből / Ferge Zsuzsa
Budapest : Magvető, 1986 ; Budapest : Kávé Könyvkiadó, 1998 .- 277 p. .- (Gyorsuló Idő, ISSN 0324-7155) .- ISBN 963-14-0836-1
Szociálpolitika ma és holnap / szerk. Ferge Zsuzsa, Várnai Györgyi
Budapest : Kossuth, 1987 .- 299 p. .- ISBN 963-09-3182-6
Van-e negyedik út? : A társadalompolitika esélyei / Ferge Zsuzsa
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989 .- 181 p. .- (Feketén-Fehéren, ISSN 0239-0132) .- ISBN 963-222-247-6
Szociálpolitika és társadalom : Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból / vál. és szerk. Várnai Györgyi
Budapest : T-Twins, 1991. .- 240 p. .- (Társadalompolitikai olvasókönyvek, ISSN 1215-590X)
Elszabaduló egyenlőtlenségek : Állam, kormányok, civilek / Ferge Zsuzsa
Budapest : Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2000 .- 487 p. .- (A szociális szakképzés könyvtára, ISSN 1216-1004)
Társadalmi védelem, kirekesztés és szegénység Magyarországon / Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes, Tausz Katalin
Budapest : Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, Közép-Kelet Európai Iroda, 2002
Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek : Adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához / Ferge Zsuzsa
Budapest : Napvilág Kiadó, 2010
Letöltés: Gyerekesélyek Magyarországon
PDF
11.46 MB
Gyerekesélyek Magyarországon : A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának 2009. évi jelentése / szerk. Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes
Budapest : MTA Gyermekprogram Iroda, 2010
Letöltés: Konferencia az esélyegyenlőséget növelő óvodai és iskola jó gyakorlatokról
PDF
8.72 MB
Konferencia az esélyegyenlőséget növelő óvodai és iskola jó gyakorlatokról : Bátonyterenye, 2009. október 16–17 / szerk. Ferge Zsuzsa, Makai Tóth Mária
Budapest : MTA Gyermekprogram Iroda, 2010 .- (Gyerekesély-füzetek; 6.)
Letöltés: Gyerekesélyek Magyarországon
PDF
10.11 MB
Gyerekesélyek Magyarországon : A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának 2010. évi jelentése / szerk. Ferge Zsuzsa
Budapest : MTA Gyermekprogram Iroda, 2012
Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában : válogatott tanulmányok / Ferge Zsuzsa
Budapest : L’Harmattan, Könyvpont, 2012
Letöltés: Civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011
PDF
4.3 MB
Civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 / szerk. Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes
Budapest : Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2012
Letöltés: Gyerekesély programok kistérségi alkalmazása
PDF
645 KB
Gyerekesély programok kistérségi alkalmazása : a gyakorlat dilemmái és tanulságai
Budapest : Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2013
Letöltés: Civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012-2013
PDF
5.23 MB
Civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012-2013 / szerk. Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes
Budapest : Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2014
Nem cserélek elveket : Weiler Katalin életút-beszélgetései Ferge Zsuzsával
Budapest : Noran Libro, 2016
Magyar társadalom- és szociálpolitika, 1990-2015 / Ferge Zsuzsa
Budapest : Osiris, 2017

Tanulmányok magyar nyelven

Letöltés: Hát értik ezt?
PDF
88 KB
Hát értik ezt? / Ferge Zsuzsa
In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1994. május. Holocaust Emlékkönyv a magyar zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából
Budapest : TEDISz (Teljes Evangéliumi Diák-és Ifjúsági Szövetség), 1994
Letöltés: Az állam dolgáról - Eötvössel szólva
PDF
106 KB
Az állam dolgáról - Eötvössel szólva / Ferge Zsuzsa
In: Kritika, 1996/3.
1996
Letöltés: És mi lesz ha nem lesz? Az állam és a civilizációs folyamat
PDF
164 KB
És mi lesz ha nem lesz? Az állam és a civilizációs folyamat / Ferge Zsuzsa
In: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a század végén. szerk. Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László
Budapest : Korridor Politikai Kutatások Központja : Helikon Kiadó, 1997
Letöltés: A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése - az állam szerepe
PDF
559 KB
A szubjektív szegénység és néhány társadalmi érték megítélése - az állam szerepe / Dögei Ilona, Ferge Zsuzsa
In: Zárótanulmány. Jelentés a Magyar Háztartás Panel 6. hullámának eredményeiről. szerk. Sík Endre, Tóth István György
Budapest : BKE Szociológia Tanszék, TÁRKI, 1998
Letöltés: A civilizációs folyamat fenyegetettsége
PDF
185 KB
A civilizációs folyamat fenyegetettsége / Ferge Zsuzsa
In: Magyar tudomány 44. évf. 10. sz. pp. 1153-1169.
1999
Letöltés: Szegénység és bűnözés illetve van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély?
PDF
536 KB
Szegénység és bűnözés illetve van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély? / Ferge Zsuzsa
In: Belügyi szemle 47. évf. 2. sz. pp. 3-27.
1999
Letöltés: A költségvetés szíve
PDF
313 KB
A költségvetés szíve / Ferge Zsuzsa
In: Beszélő, 2001. február pp. 42-53.
Budapest, 2001
Letöltés: Ellenálló egyenlőtlenségek
PDF
350 KB
Ellenálló egyenlőtlenségek : A mai egyenlőtlenségek természetrajzához / Ferge Zsuzsa
In: Esély 17, 2005/4. pp. 3-41.
2005 .- Megjelent még: ELTE TáTK, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2005. 1 füzet.
Letöltés: Melyik gyerek mennyit ér?
PDF
136 KB
Melyik gyerek mennyit ér? / Ferge Zsuzsa
In: Népszabadság, 2005. május 23.
2005
Letöltés: Adatokkal az ideológiák ellen
PDF
128 KB
Adatokkal az ideológiák ellen / Ferge Zsuzsa
In: Népszabadság, 2005. június 17.
2005
Letöltés: ...mindig más történik
PDF
609 KB
...mindig más történik : A jóléti állam lehetséges jövőképei Magyarországon 2015-ig / Ferge Zsuzsa
In: A társadalmi kohézió erősítése. szerk. Tausz Katalin pp. 54-67.
Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2006
Letöltés: Kiket és mit szolgál a 100 lépés program?
PDF
966 KB
Kiket és mit szolgál a 100 lépés program? : Ellentmondásos előrelépések / Ferge Zsuzsa
In: A társadalmi kohézió erősítése. szerk. Tausz Katalin pp. 128-141.
Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 2006
Letöltés: Struktúra és szegénység
PDF
400 KB
Struktúra és szegénység / Ferge Zsuzsa
In: Társadalmi metszetek érdekek és hatalmi viszonyok, invidualizáció. szerk. Kovách Imre pp. 479-500.
Budapest : Napvilág Kiadó, 2006
Letöltés: A családtámogatási rendszerről
PDF
105 KB
A családtámogatási rendszerről / Ferge Zsuzsa
In: Új Ifjúsági Szemle, 2006. nyár pp. 17-23.
2006
Letöltés: A Zöld könyv és a társadalmi tények
PDF
213 KB
A Zöld könyv és a társadalmi tények / Ferge Zsuzsa
In: Egyenlítő, 2006. 4. sz. pp. 24-27.
2006
Letöltés: Költségvetési egyensúly és közfelelősség
PDF
363 KB
Költségvetési egyensúly és közfelelősség : Az Új Egyensúly Program néhány társadalmi vetülete
In: Fejlesztés és Finanszírozás, 2006/3. pp. 3-11.
2006
Letöltés: Meztelen-e a hús?
PDF
146 KB
Meztelen-e a hús? / Ferge Zsuzsa
In: Kritika. XXXVI. évf, 4. szám, 2007. április pp. 5-7.
2007
Letöltés: Rögös út a munkához
PDF
135 KB
Rögös út a munkához / Ferge Zsuzsa
In: Népszabadság, 2008. április 13.
2008
Letöltés: Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek?
PDF
141 KB
Miért szokatlanul nagyok a magyarországi egyenlőtlenségek? / Ferge Zsuzsa
In: Esély 2008/2
2008

Könyvek angol nyelven

A Society in the Making : Hungarian Social and Societal Policy, 1945-1975. / Zsuzsa Ferge
Harmondsworth, Middlesex : Penguin, 1979 .- 333 p. .- Also published: White Plains, New York : Sharpe, 1980
Letöltés: Social costs of transition
PDF
1.01 MB
Social costs of transition : International report on the Social Consequences of the Transition / Zsuzsa Ferge et al.
Vienna : Institute for Human Studies, 1995 .- A survey carried out as part of the SOCO project initiated and coordinated by the Institute for Human Studies, Vienna. Cross-national report on five countries, prepared by Zsuzsa Ferge, Endre Sik, Péter Róbert, Fruzsina Albert

Tanulmányok angol nyelven

Letöltés: The Mechanisms of Social Integration
PDF
61 KB
The Mechanisms of Social Integration : The Role of the Market / Zsuzsa Ferge
In: Issues in Contemporary Economics. Vol. I. Markets and Welfare
Macmillan (in Association with the International Economic Association), 1991 .- Proceedings of the 9th World Congress of the International Economic Association, Athens, Greece, August 1989
Letöltés: The reform of social policy in the post-totalitarian countries
PDF
90 KB
The reform of social policy in the post-totalitarian countries : Comments on the various reform strategies / Zsuzsa Ferge
In: Restructuring Social Security in Central and Eastern Europe. A guide to recent developments, policy issues and options
Geneva : ISSA (International Social Security Association), 1994
Letöltés: Freedom and Security
PDF
184 KB
Freedom and Security / Zsuzsa Ferge
In: International Review of Comparative Public Policy. Edited by Nicholas Mercuro pp. 19-41
MI, USA : Elsevier, 1996
Letöltés: The Central European Perspective on the Social Quality of Europe
PDF
194 KB
The Central European Perspective on the Social Quality of Europe / Zsuzsa Ferge
In: The Social Quality of Europe. Edited by Beck, W., L. van der Maesen, A. Walker pp. 165-182.
The Hague - London - Boston : Kluwer Law International, 1997
Letöltés: The Changed Welfare Paradigm - The Individualization of The Social
PDF
165 KB
The Changed Welfare Paradigm - The Individualization of The Social / Zsuzsa Ferge
In: Social Policy and Administration, Vol. 31. No. 1. pp. 20-44.
1997 .- Plenary paper prepared for the Annual Conference of the British Social Policy Association, Sheffield, 16-18, July 1996.
Letöltés: Social Policy Challenges and Dilemmas in Ex-socialist Systems
PDF
192 KB
Social Policy Challenges and Dilemmas in Ex-socialist Systems / Zsuzsa Ferge
In: Transforming Post-Communist Political Economies. Edited by Joan M. Nelson, Charles Tilly and Lee Walker pp. 299-321.
Washington, D.C. : National Academies Press, 1997
Letöltés: Is Hungary really the least unequal?
PDF
237 KB
Is Hungary really the least unequal? : (A discussion of data on income inequalities and poverty in Central and Eastern European countries) / Rudolf Andorka, Zsuzsa Ferge, István György Tóth
In: Russian and East European Finance and Trade, Vol. 33. No. 6. November-December, 1997 pp. 67-94.
1997 .- Research note on the data presented in the World Development Report 1996
Letöltés: And What if the State Fades Away? The Civilising Process and the State
PDF
113 KB
And What if the State Fades Away? The Civilising Process and the State / Zsuzsa Ferge
In: The End of the Welfare State? Public Attitudes to State Retrenchment. Edited by Stefan Svallfors and Peter Taylor-Gooby pp. 235-264.
London : Routledge, 1999
Letöltés: The Politics of the Hungarian Pension Reform
PDF
90 KB
The Politics of the Hungarian Pension Reform / Zsuzsa Ferge
In: Transformation of Social Security: Pensions in Central-Eastern Europe. Edited by Müller, Katharina, Andreas Ryll and Hans-Jürgen Wagener pp. 231-246
Heidelberg : Physica Verlag, 1999
Letöltés: In defence of messy or multi-principle contracts
PDF
149 KB
In defence of messy or multi-principle contracts / Zsuzsa Ferge
In: European Journal of Social Security pp. 7-33.
Intersentia, 2000
Letöltés: What Are the State Functions Neoliberalism Wants to Get Rid of?
PDF
142 KB
What Are the State Functions Neoliberalism Wants to Get Rid of? / Zsuzsa Ferge
In: Not for Sale: In Defense of Public Goods. Edited by Anatole Anton, Milton Fisk and Nancy Holmstrom pp. 181-204.
Boulder (Colorado) : Westview Press, 2000
Letöltés: European Integration and the Reform of Social Security in the Accession Countries
PDF
176 KB
European Integration and the Reform of Social Security in the Accession Countries / Zsuzsa Ferge
In: European Journal Of Social Quality, Vol. 3. Issue 1-2. pp. 9-25.
2001
Letöltés: Welfare and ‘ill-fare’ systems in Central-Eastern Europe
PDF
292 KB
Welfare and ‘ill-fare’ systems in Central-Eastern Europe / Zsuzsa Ferge
In: Globalization and European welfare states: challenges and change. R.Sykes, B.Palier and P.Prior
Houndmills, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, England : Palgrave Publishers Ltd, 2001
Letöltés: Social security in Hungary
PDF
159 KB
Social security in Hungary : a balance sheet after twelve years / Zsuzsa Ferge, Katalin Tausz
In: Social Policy and administration, Vol. 36. No. 2. pp. 176-199.
2002
Letöltés: Social Structure and Inequalities in Old Socialism and New Capitalism in Hungary
PDF
219 KB
Social Structure and Inequalities in Old Socialism and New Capitalism in Hungary / Zsuzsa Ferge
In: Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association 2002/4. pp. 9-34.
Budapest : Akadémiai Kiadó, 2002
Letöltés: Accession and social policy
PDF
135 KB
Accession and social policy : the case of Hungary / Zsuzsa Ferge, Gábor Juhász
In: Journal of European Social Policy 2004, 14 (3) pp. 233-251.
2004
Letöltés: Budget equilibrium and public responsibility
PDF
191 KB
Budget equilibrium and public responsibility : Some social aspects of the New Equilibrium Programme / Zsuzsa Ferge
In: Finance and Development
2006
Letöltés: Is there a specific East Central European welfare culture?
PDF
121 KB
Is there a specific East Central European welfare culture? / Zsuzsa Ferge
In: Culture and Welfare State, Values of Social Policy from a Comparative Perspective. Edited by Wim van Oorschot, Michael Opielka, Birgit Pfau-Effinger pp. 142-161
Edward Elgar Publishing Ltd., 2008 .- 368 p. .- Also in: Globalización. Pliegos de Yuste, No 5-6, I-II, 2007, pp. 69-82. .- ISBN 1845423895